Inleiding
Integraal Risk Management

Risico's brengen schade toe aan mens, middelen en organisatie. Risico's kunnen de continu´teit van de onderneming in gevaar brengen. Zij kunnen de vooruitgang benadelen of marktposities schaden. Dagelijks wordt de organisatie aan risico's blootgesteld. Het investeren in de beheersing van risico's levert geld op. Effectieve beheersing wordt gerealiseerd door Risk Management.

Wat houdt Risk Management precies in?
In de inleiding werd gezegd dat risk management betekent het effectief beheersen van risico's, maar wat houdt dit precies in? Risk management is een aangelegenheid voor iedere medewerker binnen de organisatie. Risk management is het gestructureerd beheersen van de risico's waaraan de organisatie bloot staat. Voor effectief Risk Management moet een bewustwording aanwezig zijn dat de organisatie allerlei risico's loopt, waar door iedereen in de organisatie wat aan gedaan kan en moet worden.

Het Risk Management proces bestaat uit vijf stappen.

De vijf stappen

Wat is Integraal Risk Management?
Integraal Risk Management beziet de gehele organisatie en alle (bedrijfs)activiteiten in onderlinge samenhang. Integraal Risk Management beschouwt niet ieder risico op zich, maar kijkt naar risico's in een breder verband, zoekt naar gemeenschappelijke achtergronden. De beheersingsmaatregelen zijn daardoor effectiever en de controle is eenvoudiger. Door Integraal Risk Management goed op te pakken, wordt de basis gelegd voor een beter verloop van activiteiten, voor een verbetering van dienstverlening aan klanten. De organisatie kan zich op een goede manier onderscheiden. Uiteindelijk is Integraal Risk Management een winstbron.