Wat is risicofinanciering?

Risicofinanciering weegt het totaal aan kosten van risico-beheersing af tegen de baten, de in geld uitgedrukte verminderde risicokans.

Effectief Risk Management plaatst de noodzaak tot verzekeren in een ander daglicht. Risicofinanciering weegt de diverse vormen van risicofinanciering tegen elkaar af. De verhouding risico in eigen beheer versus verzekering komt in beeld. Eigen risico's, mede gezien de solvabiliteit van de onderneming, worden opnieuw bekeken. Hoge eigen risico's of de oprichting van een captive, een eigen verzekeringsmaatschappij, kunnen realistische alternatieven worden.

 

Analyses van verzekeringsportefeuilles
worden door Vroom Insurance Management Services BV uitgevoerd. Het toetsen van portefeuilles aan het Risk Managementbeleid en het zoeken naar de juiste vorm van risicofinanciering, voert VRIMS in samenspraak uit.
Voor nadere informatie, maak uw behoefte via het e-mailformulier kenbaar.

 

Effectief Risk Management
levert tastbaar
financieel voordeel